ruzad.gg.jpg

KADIN ÜZERİNE KONFERANSLAR

KAHİNELER - MEDYUMLAR

KÜLTÜR ve İNANÇLARDA KADIN

HANEDAN GELİNLERİ

CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK KADINI

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK KADINI

CUMHURİYET ÖNCESİ KADIN HAREKETLERİ

ATATÜRK ve KADIN HAKLARI

KADIN ÜZERİNE KONFERANSLAR


d_d_amblemi.1.jpg

Çeşitli tarihlerde üyelerimizin ve değerli konuklarımızın derneğimizde kadın üzerine sundukları konferans metinlerinden bölümler.

solyaz_l_i_aret.s.jpg

d_-amblemi.1.jpg

Kadim dönemlerden günümüze kahineler, inançlar gereği ritüel görevleri yüklenen kadınlar mıydı; yoksa spiritüel güçleri gelişmiş, 6. ve 7.duyuları açılmış kişiler miydi? Üstad Emine Şeyma'nın anlatımıyla...

Kadim dönemlerden günümüze çeşitli toplumların, inançlarına göre kadına bakışları. Anadolu'da, Eski Türklerde "kadın". Dr.Hayri TINAZ'ın anlatımıyla.

d_-amblemi.1.jpg


Osmanlının kuruluş yıllarından itibaren protokol evlilikleri ile kurulan toprak bağları. Saltanata yakın olmaları için sadrazam ve paşalarla evlendirilen çocuk sultanlar. HANEDAN Gelinleri, Dr.Selma MİNE'nin anlatımıyla...

Cumhuriyet Öncesi, Tanzimat ve II.Meşrutiyet Dönemlerinde Kadın hareketleri; düşünürlerin kadınlara, aile yaşamına ve evlilik kurumuna bakış açıları. Üstad Emine Şeyma'nın anlatımıyla.

Tanzimat Dönemi Basiret Gazetesi Başyazarı Ali Bey'in kaleminden KADIN HAREKETLERİ ve Kadınların Yaşamı. Dr.Selma MİNE'nin anlatımıyla...

Cumhuriyet ile birlikte kadına sağlanan haklara bir kez daha bakış: KADIN HAKLARI. Meclsi çalışmaları, gazete haberleri... Dr.Selma MİNE'nin anlatımıyla.

ANA SAYFA


ruzad@ruzad.org