ruzad.gg.jpg

İNANÇLAR

MU UYGARLIĞI

KADİM MISIR - HERMETİZM

EZOTERİZM (İÇREKÇİLİK) - MİSTİSİZM ve BİLİMSELLİK

GİZEMCİLİK: ŞAMANİZM - OKÜLTİZM ve PARAPSİKOLOJİ

İNANÇLAR


d_d_amblemi.1.jpg


Bu bölümde kadim öğretilere doğru bir yolculuğumuz var!

solyaz_l_i_aret.s.jpg


MU UYGARLIĞI

Günümüzden 80.000 yıl önce yaşadığı sanılan MU Uygarlığı ile ilgili İngiliz Araştırmacı CHURCHWARD'ın bulguları, Naacal Tabletleri ve diğerleri, Asiye ŞENER'in anlatımıyla...

ezoterizm.s.jpg

d_-amblemi.1.jpg

KADİM MISIR

*ESKİ MISIR'ın İNANÇLARI ve ÖLÜLER KİTABI
Dr.Selma MİNE'nin anlatımıyla Kadim Mısır İnançları ve sembolleri.

*HERMETİZM
Av.Aytaç BARKOT'un anlatımıyla Kadim Mısır'dan yayılan ve pek çok inancı etkileyen "Hermes öğretisi".

MİSTİSİZM

*EZOTERİZM (İçrekçilik)
*MİSTİSİZM ve BİLİMSELLİK
Av.Aytaç BARKOT'un anlatımıyla,bu kavramlar arasındaki farklar ve benzerlikler. Neden birbirlerine karıştırılırlar?

GİZEMCİLİK

*ŞAMANİZM
*OKÜLTİZM ve PARAPSİKOLOJİ
Av.Aytaç BARKOT'un anlatımıyla, ilk inanç şekillenmesi ile GİZEMLER'in araştırılması, BÜYÜ, ALŞİMİ, ASTROLOJİ, KABALA, KEHANET, RUH ÇAĞIRMA, PARAPSİKOLOJİ gibi konularla bağlantısı.


ANA SAYFA

ruzad@ruzad.org