ruzad.gg.jpg

ORTAK AKIL ve ZEKA

ZAMAN KAYITLARI

KAYIT SİSTEMLERİ

KOZMİK ENERJİLER ve TEKAMÜL

YENİ ADEM TÜRÜ

EVRİMLEŞEN GEN
EVRİMLEŞEN ÖZ

GEN KOPYALARI

DUBLELER,
MUAVİNLER,
YARDIMCILAR

KOZMİK DOĞUM

DOSTLARDAN "DOSTLUĞA ÇAĞRI"ya ÇAĞRI

YÜCE BOYUTLAR,
YÜCE ZAMAN

ORTAK AKIL ve ZEKA


d_d_amblemi.1.jpg

ANONİM-US
(BİZLER: ORTAK AKIL+ ORTAK ZEKÂ)

Enerji TEK ve NÖTR olarak kozmikten üzerimize gelmektedir. Onda her şey BİR ve BÜTÜN haldedir. Ancak Rahman düzeni ve kademeli organizasyon ve Organizatörler, çeşitli RABSAL ve RUHSAL Planlar, kendi mekanizmaları doğrultusunda bunları KESRET'e bölmekte ve en ince detayına kadar her maddesel ve kavramsal BÜTÜNLÜK'de temsil etmektedirler.

Dünya denen ve sadece gözlerimiz ve duyularımızla kavramaya çabaladığımız bu KABA MADDE ortamda ve yine ancak kaba kısımlarının izdüşümlerini kavrayabildiğimiz KOZMOS'da, biz, bu bilgileri [enerjileri] daha da kaba ve şuursuz maddelere nakşetmek ve onlara şuur ve idrak katabilmek yarışını sürdürürken, Yaradan'ın mikro-kozmosumuza işlediği YASA'ları da yerine getirmek durumundayız; tâ ki biz de bizi yaradan Usta'mızın seviyesine gelene kadar... Ondan sonrası ise çok farklı bir düzeni gerektirecek ve Saffet Çağı da denen Altın Çağ'da nasıl bir NİZAM ve DÜZEN olacağını açan bilgiler sunulacaktır.

d_-amblemi.1.jpg

ano.k.jpg

ANA SAYFA


ruzad@ruzad.org